Χασισοφυτεια στα Απλαδιανα Μυλοποταμου

Η αστυνομία προσπάθεια εδω και ώρες να εξιχνίαση τον κάτοχο την χασισοφυτειας στα απλαδιανα μυλοποταμου…Έχουν φτάσει στα ιχνοι κάποιον υπόπτων σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων .. με βασικούς ενόχους τους : Βασίλης Λυρωνης, Κώστας Βαρδιαμπασης