Νίκη τραγανού:βόμβα αποχωρήσεις Κολοτουρου.

Μετά από έκτακτο γενικό συμβούλιο τις τοπικής ομάδας ο εκ τον βασικό χρηματοδοτών τις ομάδας εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για διαφορα συμβάντα που έχουν δημιουργήσει κακή εικόνα τόσο στον ίδιο και τόσο στην τοπική κοινωνία του τράγανου … Έτσι μετά από αυτή την εξέλιξη όλα είναι στον αέρα και στην ομάδα να επικρατεί ανησυχία για την επόμενη μέρα…