ახალგაზრდა ესპანელის კოჭებმა მთელი ლოს ალკასარესი შეძრა!

ახალგაზრდა სალომემ მთელი ესპანეთი დაატყვევა მისი ლამაზი კოჭებით😚