“ახალ შრომის კოდექსი, მხოლოდ ოლიგარქებისთვის” IRAKLI PETRIASHVILI 16.05.2008

“მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა ცდილობს შექმნას გარემო, რომლითაც შეუძლებელი გახდება კაპიტალიზმის განვითარება, პროფკავშირების გაერთიანებული მოძრაობა მოდერნიზებასა და მისი იმიჯის გაუმჯობესებას ცდილობს.”

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების პრეზიდენტი ირაკლი პეტრიაშვილი აღწერს ამ მოვლენებს პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციასთან (ITUC) ინტერვიუში.

2008 წელი. 16 მაისი.