ნახეთ ჩანთა რომლებმაც ციდან ღრუბლები მოგლიჯა.

ცნობილი ბრენდის NB-ის მფლობელმა ნინა ბარამიძემ ისეთი ჩანთა შეიკერა ღრუბლები მოწყვიტა ცას!