ნელი მამისთვალოვისა და ნათია სარალიძის დაპირისპირება

როგორც ირკვევა, ნათია სარალიძემ ნელი მამისთვალოვს კრუჟაოანი მოსაწვევი არ მიუტანა. მედიკო კეზეროტი, ფურთხია იონას დედა, იტყობინება, რომ მას მიუტანეს კრუჟაოანი მოსაწვევი. საზოგადოება შოკშია