რუსთავი 2 დაიხურა

ტელეარხი რუსთავი 2 დაიხურა რადგან მათ დაარღვიეს სატელევიზიო კანონი.

ვრცელი ინფორმაცია ქვემოთ.

.. |
.. |
\ /
You’ve Been Pranked!😂😂😂