სულელი არ ვარ, ქერა ვარ.- სახელგანთქმული ლოთის სკანდალური აღიარება!

ჩემი აზრით ადამიანები არიან სულელები და ქერები.. მაგრამ ეს რაღაც სულელურად ვთქვი. კაით ჰო. მოკლედ სულელი არ ვარ მე, ქერა ვარ!