14 წლის ბიჭი რომელიც მაშველი კაცი გადაარჩინა

14 წლის საბა პირველმა გადაარჩინა მაშველი კაცი და როგორ იგი მიცურავდა უნდა გადაერჩინა ერთი გოგო და გამოჩნდა საბა პირველი იგი ჩახტა წყალში იხჩობოდა მაგრამ ცურვა შეძლო ის გოგო დაიხჩო რომელსაც ერქვა მარი.მან გადაარჩნა ეს კაცი როგორც მაწონი არაჟანს. ჭირი იქა ლხინი აქა ქატო იქა ფქვილი აქა.