Sang Ball… Tháng 7 Âm Lịch

Dạo quanh 3 miền đất nước chắc không ai xa lạ với anh Sang Bi aka Sang Ball, cách đây không lâu Sang Ball đã mượn mình một đôi Yezzy Black Pirate mang. Thù cũng nể tình anh em nên đã cho Ông Hoàng SBall mượn mang nhưng đâu ai ngờ.. Ông hoàng của tôi đã đánh rơi cả đôi giày đó ở chốn nao. Ông bảo tôi ông làm mất rồi ông sẽ đền lại. Lúc đây tôi đã thỏa thuận với ông thôi anh em với đôi đấy tôi cũng mang rồi nên tôi nhượng lại cho Ông 12.000.000VND. Ông liền đồng ý và khi ấy tôi đang ngao du Hà Nam nên cũng cho ông thời gian chuẩn bị tiền. Đâu ai ngờ Ông hoàng được chớn một phát một hẹn tôi 3 lần vẫn không thấy tiền đâu. Tôi liền nhẹ nhàng năn nỉ đưa tiền cho tôi vì tôi sắp đói rồi ạ. Nhưng không ít lâu sâu ông hẹn tôi 3/9 là hạn chót ông sẽ đưa tiền. Tôi lúc ấy như vui như đi hội, nhưng đời không như là mơ gần đến ngày hẹn ông lại nhắn với tôi một tin ‘ Ê ba đôi của mày DS bán có 14.000.000VND ‘…. Tôi tự hỏi trên thế gian này tôi phải sống làm sao khi bạn bè như vậy, lúc ấy tôi bất lực.. Tôi buồn tôi đau tôi căm phẫn bản thân mình… Rồi Ông Hoàng lại cho biết thêm 1 tháng ông sẽ đưa cho tôi 5.000.000VND… Ôi giồi ôi du học sinh cũng phải làm lụm vất vả ăn uống này nọ nữa ạ, ai cũng có như cầu sống.. Em chỉ lạy trời khẩn phật sao cho Ông hoàng Sang Ball trả tiền đủ cho em… Và hôm nay là ngày 5/9 mà tiền của em nó bay đi đâu rồi ấy hic.. Em lạy anh Sang Ball trả tiền cho em.. Nam mô Nam mô