Αλέξης Πάτσης

Αλέξης πατήσεις. Είναι ένα παιδί που εκεί Κλεοσεις Κάτι με κανάκια με ένα άλλο παιδί απ’ το στ’ το ψάξουμε από το ίντερνετ άμα το βλέπετε είναι αυτός παιδί που είναι στη φωτογραφία Αλέξης πατήσει αστυνομικό ελληνικό στην Πάτρα