აინშტაინი ბარიგების წინააღმდეგ.

აინშტაინის თქმით,ბარიგებმა მას ცრუ ელესდე მიჰყიდეს,რის შედეგადაც “გასულად” ვერ მოვიხსენიებთ.
ეს ფაქტი შემზარავია მთელი მსოფლიოსთვის