ექსკლუზივი: ლაშა ჯავახიშვილის კონცეფცია, რომელმაც დიდი გამოხმაურება გამოიწვია !

მოგეხსენებათ რომ აღნიშნული კონცეფცია ახალი არ არის, თუმცა ისეთი კრიტიკოსის დაკვირვებით, როგორიც ლაშა გახლავთ, მან ახალი შინაარსი შეიძინა და დიდი დავა-კამათი გამოიწვია აკადემიურ სფეროში. ბ-ნ ლაშას განცხადებით მთავარია “დროის სწორი მენეჯმენტი” და ადამიანი ყველაფერს მიაღწევს, მთავარია მას უნდოდეს და ის დროსაც კი დაიმორჩილებს ! ისწავლის გერმანულს! პოლიტიკურ მოძღვრებების ისტორიას და ივარჯიშებს კიდეც ! მთავარია თავად იყოს მოწადინებული. აღნიშნულ კონცეფციას ეხმიანება ავარგანდელი სერგია ქუთაისიდან … ” რრრანაირად?” – კითხვას სვამს სერგია.