კრიმინალური ავტორიტეტი თემურ რაჯოევი დაპატიმრებულია!

დღესდღეობით მსოფლიოში ცნობილი ქურდული წესით მაცხოვრებელი თემურ რაჯოევი დაპატიმრებული იქნა კომპიუტერის გაუპატიურებისათვის. მისი პატიმრობის ვადა აღემატება 6 წელს და არ ითვალისწინებს არც ერთი გიზთ შეწყალებას. იგი გონებრივად შეზღუდულია მაგრამ ამას არ იმჩნევს უბრალოდ მის სიარულს დააკვირდით და ყველაფერი ნათელია. მას იცნობენ როგორც “თემურ დაღმაშენებელი”. ფოტოზე მარჯვნივ აღბეჭდილია თემურ ავტორიტეტსკი. 558 61 29 94