მოზარდმა თავი მოიკლა სიყვარულის გამო!!

დავით ყანჩაველს დიდი ისტორია აქვს მოდი აქედან ერთერთს მოგითხრობთ.
ის ძალიან ერდგული და მიმდობი ადამიანი იყო რამაც ის სიკვდილამდე მიიყვანა იგი მე-7 სართულიდან მხოლოდ იმიტომ გადმოხტა რო ის ფიქრობდა რომ არავის არუყვარდა და მოდი ეხლა მაინც დავაფასოთ დათო და გავამჟღავნოთ ვის უყვარდა (ნუ მოგერიდებათ)