ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ვიცე მერობის სავარაუდო კანდიდატები

ქ.გორში მწვავედ მინდანარეობს დისკუსია ქალაქის ახალი მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის მეოდგილეებთან დაკავშირებით. მათ შორის გამოკვეთილია ქ.გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი აიპის გიორგი გორდაძის კანდიდატურა, რომელიც საეჭვო გარეომოებიდან გამომდინარე 2017 წლიდან ხელმძღვანელობს ქალაქის ერთ-ერთ ფუნქცია დაკარგულ აიპს.