” ნიკო თოდუა ” დაკავებული იქნა კანაფის გადაჭარბებული რაოდენობით ჭამისათვის და მანქანის გატაცებისათვის

ზემოთ ხსენებული პირი, ნიკო თოდუა , დაკავებული იქნა საკუთარ სახლში დიდი რაოდენობით კანაფის შენახვა , შეჭმის საფუძველზე და ნარკოტიკული საშვალებების ზემოქმედების ქვეშ , ახალი თაობის მანქანის გატაცებისათვის , მას მიესაჯოს თავისუფლების აღკვეთა 69 წლით .