შეძრწუნებულნი ვართ!!! იძებნება ელენე რამიშვილი, მპოვნელი დასაჩუქრდებ

2017 წლის , 27 დეკემბერს ელენე რამიშვლი გავიდა სოციალური ქსელიდან და უკან აღარ დაბრუნებულა, შეშფოთებულები ვართ მთელი საპადრუგეთი … გთხოვთ გაავრცელოთ და დააკომენტაროთ , თითო გული დავუწეროთ,
ეჰე ჰამოდი 🙋🏻‍♀️