შეძრწუნებულნი ვართ!!! იძებნება ელენე რამიშვილი, მპოვნელი დასაჩუქრდება

2017 წლის , 27 დეკემბერს ელენე რამიშვლი გავიდა სოციალური ქსელებიდან და უკან აღარ დაბრუნებულა, შეშფოთებულები ვართ მთელი საპადრუგეთი … გთხოვთ გაავრცელოთ და დააკომენტაროთ , თითო გული დავუწეროთ,
ეჰე ჰამოდი 🙋🏻‍♀️