მამუ სალომ ახალშობილის ფოტო გამოაქვეყნა

სკანდალური წყვილი, რომელიც ცნიბილი გახდა ქართველ-ვაჟკაცური აზროვნებითა და საერთო ფეისბუქით, შვილის ფოტოს სოცი