დაკავებული იქნა კოტე ჩაჩავა, ერთ-ერთი ცნობილი სერვერის (EDRP) მფლობელი

ერთი თამაშის სერვერის შემქმნელი კოტე ჩაჩავა დააკავეს. ხალხი მას უდონატებდა ფულს. ასევე ერთმა 11 წლის ბიჭმა მას დაუდონატა 80 დოლარი ადმინზე, მაგრამ მაინც დარჩა იგივე როგორიც იყო. კოტეს ჩაერიცხა თანხა. ამისათვის ნიკას (11 წლის ბიჭს) დაუბრუნდა 80 დოლარი. კოტე ჩაისვა ციხეში 1 წლით.